Asbestregeling

Bij een verbouwing of aanpassing aan uw woning moet eventueel aanwezig asbest eerst worden verwijderd. Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een lening aanvragen voor het verwijderen van uw asbestdak. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak.

Maatregelen Asbestregeling

Een aantal voorbeelden:

- Inventarisatie van een asbestdak
- De Natuurtoets (Wet Natuurbescherming)
- Sanering van een asbestdak
- Sloop van een gebouw met een asbestdak
- Plaatsen van nieuw dak ter vervanging van het asbestdak
- Saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbestdak

Meer informatie over maatregelen en voorwaarden

Wilt u meer weten over de Astbestregeling? Op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) vindt u meer informatie over de voorwaarden, mogelijkheden en veel gestelde vragen. SNN is de organisatie die deze lening verstrekt voor alle Drentse gemeenten.

Vragen over de lening of de voorwaarden?

Neem dan contact op met de Helpdesk van het Drents Energieloket via het telefoonnummer 085 – 7920158.

Bekijk financiële regelingen in Hoogeveen

Blijverslening

 

Duurzaamheidslening

 

Verzilverlening

 

Stimuleringslening

 

Asbestregeling

 

Energiebespaarlening