Stimuleringslening

De Stimuleringslening is een lening waarmee u onderhoud en verbeteringen om of aan uw woning financiert tegen gunstige voorwaarden. De Stimuleringslening is een laagrentende lening die door de gemeente wordt verstrekt aan particuliere woningeigenaren en Verenigingen van eigenaren. Onder de lening vallen maatregelen voor het verbeteren van het casco van de woning, het levensloopbestendig maken van de woning en het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit.

Maatregelen Stimuleringslening

Een aantal voorbeelden:

- Onderhoud aan de fundering, metsel- of voegwerk
- Onderhoud aan de gas-, water- of elektriciteitsleidingen
- Het verwijderen van asbest en/of loden leidingen
- Woningaanpassingen ten behoeve van levensloopbestendigheid

Meer informatie over maatregelen en voorwaarden

Wilt u meer weten over de Stimuleringslening? Kijk dan op de website van de gemeente Hoogeveen. Daar vindt u meer informatie over de voorwaarden en kenmerken van de lening. Ook kunt u op de site van de gemeente direct het aanvraagformulier downloaden.

Vragen over de lening of de voorwaarden?

Neem dan contact op met mevrouw E. Kroesen van de gemeente Hoogeveen via het telefoonnummer 14 0528 (zonder kengetal).

Bekijk financiële regelingen in Hoogeveen

Blijverslening

 

Duurzaamheidslening

 

Verzilverlening

 

Stimuleringslening

 

Asbestregeling

 

Energiebespaarlening