Verzilverlening

Om het aantrekkelijker te maken om uw woning toekomstbestendig en/of duurzamer te maken, biedt gemeente Hoogeveen een extra stimulans: de nieuwe Verzilverlening.

De Verzilverlening is een hypotheek waarmee u de overwaarde van uw woning kunt opnemen (ofwel verzilveren). U betaalt tijdens de looptijd geen rente en lost niets af. U heeft dus geen extra maandlasten. De lening lost u pas af na verkoop van uw woning of bij overlijden van de laatst overgebleven partner. Daarnaast is er een (theoretische) looptijd van maximaal 75 jaar. Deze gunstige voorwaarde betekent dat u met een Verzilverlening uw woning naar wens kunt aanpassen, zonder dat uw besteedbare inkomen omlaag gaat.

De Verzilverlening is bedoeld voor:

  • het opknappen of verbeteren van uw woning
  • het levensbestendig (seniorvriendelijk) maken van uw woning
  • energiebesparende voorzieningen, zoals spouwisolatie of dubbele beglazing

Een Verzilverlening is dus niet bedoeld voor een aanvulling op uw pensioeninkomen, een schenking, een mooie vakantie of een auto.

Voor wie is de Verzilverlening?

De Verzilverlening is bedoeld voor senioren met een overwaarde in de eigen woning. De aanvrager (of jongste van de twee aanvragers) moet op het moment van de aanvraag minstens 57 jaar zijn om in aanmerking te komen (pensioenleeftijd minus 10 jaar). De hoogte van het inkomen speelt, in tegenstelling tot bij een gewone hypotheek, geen rol.

Wat zijn de kosten van de Verzilverlening?

De rente van een Verzilverlening wordt bepaald door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en ligt voor 40 jaar vast. Na 40 jaar betaalt u geen rente meer. Alle rente betaalt u pas bij het aflossen van de lening. Dus uw maandlasten worden niet verhoogd door het aanvragen van een Verzilverlening! Bij het afsluiten betaalt u € 475,- afsluitkosten, notariskosten en eventueel de kosten van een financieel adviseur. Al deze kosten mag u meefinancieren in de Verzilverlening.

Hoeveel mag u lenen?

Om te bepalen hoeveel u mag lenen, kijkt SVn als eerste naar de woningwaarde (bijvoorbeeld € 250.000,-). Hiervan neemt u 80% (in dit geval € 200.000,-). Als er nog een lopende hypotheek is, dan trekt u het openstaande saldo (bijvoorbeeld € 100.000,-) hier vanaf. In dit voorbeeld blijft er een bedrag over van € 100.000,-. Dit is het maximum bedrag dat, na bijschrijving van de rente, op 98-jarige leeftijd mag overblijven. De lening kan nooit hoger zijn dan de kosten van de aanpassing van de woning inclusief de bijkomende kosten. U kunt maximaal € 50.000 lenen.

Hoe vaak mag u lenen?

U mag maar één keer gebruik maken van de Verzilverlening. Heeft u de lening eenmaal afgesloten, dan is het ook niet meer mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten of om de bestaande hypotheek te verhogen. Het is daarom belangrijk om alle gewenste of noodzakelijke aanpassingen aan de woning in één keer te realiseren. Wij adviseren u vooraf goed te laten informeren.

Bekijk financiële regelingen in Hoogeveen

Blijverslening

 

Duurzaamheidslening

 

Verzilverlening

 

Stimuleringslening

 

Asbestregeling

 

Energiebespaarlening